Pitanja

Odgovori

1. Kako se računaju poeni?

Svaki novi igrač ima 1000 poena. Svaki put kad ubiješ nekog, dobijaš određeni broj poena u zavisnosti od: a) žrtvinog ranka po poenima, i b) upotrebljenog oružja Kad ubiješ drugog igrača sa više poena nego što sam imaš, dobijaš više poena nego kad ubiješ drugog igrača koji ima manje poena od tebe. Stoga, ubistvo novog ili lošije plasiranog igrača ne donosi onoliko poena koliko ubistvo provplasiranog na ranku. I, ako ubiješ nekog nožem, dobijaš više poena nego kad ubiješ nekog npr. puškom.

Kad te ubiju, gubiš odredjeni broj poena, što opet zavisi od ranka onog ko te je ubio i oružja kojim te je ubio (izgubićeš manje poena kad te puškom ubije prvi na ranku, nego kad te nožem ubije loše plasiran igrač. Zbog svega ovoga, penjanje na ranku je relativno lako, ali je teško ostati na vrhu.

Konkretno, formule za poene su:

Poeni ubice = Poeni ubice + (Poeni žrtve / Poeni Ubice) x Koeficijent oružja x 5

Poeni žrtve = Poeni žrtve – (Poeni žrtve / Poeni Ubice) x Koeficijent oružja x 5

Pored toga, dodeljuju se i dodatni poeni za postizanje zadataka u igri:

Akcije igrača Akcija igrač-igrač Timska akcija Sveukupna akcija Akcija Nagrade igrača Timske nagrade Rank
Da Ne Ne Ne Domination (4 kills) +3 Bisounours Party (BPr)
Da Ne Ne Ne Double Kill (2 kills) +1 Bisounours Party (BPr)
Da Ne Ne Ne God Like (20 kills) +11 Bisounours Party (BPr)
Da Ne Ne Ne Headshot +1 Bisounours Party (BPr)
Da Ne Ne Ne Killing Spree (13 kills) +8 Bisounours Party (BPr)
Da Ne Ne Ne Mega Kill (7 kills) +5 Bisounours Party (BPr)
Da Ne Ne Ne Monster Kill (15 kills) +9 Bisounours Party (BPr)
Da Ne Ne Ne Ownage (9 kills) +6 Bisounours Party (BPr)
Da Ne Ne Ne Rampage (5 kills) +4 Bisounours Party (BPr)
Da Ne Ne Ne Triple Kill (3 kills) +2 Bisounours Party (BPr)
Da Ne Ne Ne Ultra Kill (11 kills) +7 Bisounours Party (BPr)
Da Ne Ne Ne Unstoppable (17 kills) +10 Bisounours Party (BPr)
Ne Ne Da Ne All Counter-Terrorists eliminated 0 Terrorist +2 Counter-Strike (CS 1.x, the original)
Ne Ne Da Ne All Terrorists eliminated 0 Counter-Terrorist +2 Counter-Strike (CS 1.x, the original)
Da Ne Ne Ne Become the VIP +1 Counter-Strike (CS 1.x, the original)
Ne Ne Da Ne Counter-Terrorists defused the bomb 0 Counter-Terrorist +5 Counter-Strike (CS 1.x, the original)
Ne Ne Da Ne Counter-Terrorists rescued all the hostages 0 Counter-Terrorist +10 Counter-Strike (CS 1.x, the original)
Da Ne Ne Ne Defuse the Bomb +10 Counter-Strike (CS 1.x, the original)
Da Ne Ne Ne Domination (4 kills) +3 Counter-Strike (CS 1.x, the original)
Da Ne Ne Ne Double Kill (2 kills) +1 Counter-Strike (CS 1.x, the original)
Da Ne Ne Ne Drop the Bomb -2 Counter-Strike (CS 1.x, the original)
Da Ne Ne Ne God Like (12 kills) +11 Counter-Strike (CS 1.x, the original)
Da Ne Ne Ne Headshot +1 Counter-Strike (CS 1.x, the original)
Da Ne Ne Ne Kill a Hostage -15 Counter-Terrorist +1 Counter-Strike (CS 1.x, the original)
Da Ne Ne Ne Killing Spree (9 kills) +8 Counter-Strike (CS 1.x, the original)
Da Ne Ne Ne Mega Kill (6 kills) +5 Counter-Strike (CS 1.x, the original)
Da Ne Ne Ne Monster Kill (10 kills) +9 Counter-Strike (CS 1.x, the original)
Da Ne Ne Ne Ownage (7 kills) +6 Counter-Strike (CS 1.x, the original)
Da Ne Ne Ne Pick up the Bomb +2 Counter-Strike (CS 1.x, the original)
Da Ne Ne Ne Plant the Bomb +10 Terrorist +2 Counter-Strike (CS 1.x, the original)
Da Ne Ne Ne Rampage (5 kills) +4 Counter-Strike (CS 1.x, the original)
Da Ne Ne Ne Rescue a Hostage +5 Counter-Terrorist +1 Counter-Strike (CS 1.x, the original)
Da Ne Ne Ne Spawn with the Bomb +2 Counter-Strike (CS 1.x, the original)
Da Ne Ne Ne Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 0 Counter-Strike (CS 1.x, the original)
Da Ne Ne Ne Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 0 Counter-Strike (CS 1.x, the original)
Ne Ne Da Ne Terrorists assassinated the VIP 0 Terrorist +6 Counter-Strike (CS 1.x, the original)
Ne Ne Da Ne Terrorists bombed the target 0 Terrorist +5 Counter-Strike (CS 1.x, the original)
Da Ne Ne Ne Touch a Hostage 0 Counter-Strike (CS 1.x, the original)
Da Ne Ne Ne Triple Kill (3 kills) +2 Counter-Strike (CS 1.x, the original)
Da Ne Ne Ne Ultra Kill (8 kills) +7 Counter-Strike (CS 1.x, the original)
Da Ne Ne Ne Unstoppable (11 kills) +10 Counter-Strike (CS 1.x, the original)
Ne Ne Da Ne VIP escaped 0 Counter-Terrorist +10 Counter-Strike (CS 1.x, the original)
Ne Ne Da Ne All Counter-Terrorists eliminated 0 Terrorist +2 Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO)
Ne Ne Da Ne All Terrorists eliminated 0 Counter-Terrorist +2 Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO)
Ne Ne Da Ne Counter-Terrorists defused the bomb 0 Counter-Terrorist +5 Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO)
Ne Ne Da Ne Counter-Terrorists rescued all the hostages 0 Counter-Terrorist +10 Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO)
Da Ne Ne Ne Defuse the Bomb +10 Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO)
Ne Da Ne Ne Domination +5 Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO)
Da Ne Ne Ne Domination (4 kills) +3 Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO)
Da Ne Ne Ne Double Kill (2 kills) +1 Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO)

2. Šta su koeficijenti oružja?

Koeficijent oružja se koristi da se odredi koliko poena ćeš dobiti ili izgubiti kad ubiješ nekog, ili kad drugi igrač ubije tebe. Veći koeficijent znači da se dobija više poena kad se ubije tim oružjem (i više poena se gubi kad budeš ubijen tim oružjem). Koeficijent se kreće od 0.00 do 2.00

Oružje Ime Koeficijent Rank
GRENADE_BOING [BPr] 8-Ball 2,00 Bisounours Party (BPr)
BAT [BPr] Bat 2,00 Bisounours Party (BPr)
FLOWERLAUNCHER_BOLT [BPr] Cross-Bow 1,70 Bisounours Party (BPr)
FLOWER [BPr] Flower 3,00 Bisounours Party (BPr)
MINE [BPr] Mine 1,00 Bisounours Party (BPr)
BAZOOKA_MISSILE [BPr] Missile 1,10 Bisounours Party (BPr)
REVOLVER [BPr] Revolver 2,30 Bisounours Party (BPr)
BIGSHOTGUN [BPr] Shotgun 1,60 Bisounours Party (BPr)
FLECHETTE [BPr] Sniper-Rifle 1,00 Bisounours Party (BPr)
UZI [BPr] Uzi 1,00 Bisounours Party (BPr)
ENV_EXPLOSION [HL2] env_explosion 1,00 Bisounours Party (BPr)
PHYSBOX [HL2] physbox 2,00 Bisounours Party (BPr)
PLAYER [HL2] player 2,00 Bisounours Party (BPr)
SLAM [HL2] slam 1,30 Bisounours Party (BPr)
PHYSICS [World] Physics 1,00 Bisounours Party (BPr)
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 Counter-Strike (CS 1.x, the original)
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 Counter-Strike (CS 1.x, the original)
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 Counter-Strike (CS 1.x, the original)
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 Counter-Strike (CS 1.x, the original)
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 Counter-Strike (CS 1.x, the original)
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 Counter-Strike (CS 1.x, the original)
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 Counter-Strike (CS 1.x, the original)
FLASHBANG Flashbang 5,00 Counter-Strike (CS 1.x, the original)
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,50 Counter-Strike (CS 1.x, the original)
P90 FN P90 1,20 Counter-Strike (CS 1.x, the original)
FAMAS Fusil Automatique 1,00 Counter-Strike (CS 1.x, the original)
GALIL Galil 1,10 Counter-Strike (CS 1.x, the original)
GLOCK18 Glock 18 Select Fire 1,40 Counter-Strike (CS 1.x, the original)
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0,80 Counter-Strike (CS 1.x, the original)
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 Counter-Strike (CS 1.x, the original)
UMP45 H&K UMP45 1,20 Counter-Strike (CS 1.x, the original)
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 Counter-Strike (CS 1.x, the original)
GRENADE High Explosive Grenade 1,80 Counter-Strike (CS 1.x, the original)
MAC10 Ingram MAC-10 1,50 Counter-Strike (CS 1.x, the original)
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 Counter-Strike (CS 1.x, the original)
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 Counter-Strike (CS 1.x, the original)
P228 Sig Sauer P-228 1,50 Counter-Strike (CS 1.x, the original)
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 Counter-Strike (CS 1.x, the original)
SG550 Sig SG-550 Sniper 0,80 Counter-Strike (CS 1.x, the original)
AUG Steyr Aug 1,00 Counter-Strike (CS 1.x, the original)
SCOUT Steyr Scout 1,10 Counter-Strike (CS 1.x, the original)
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,50 Counter-Strike (CS 1.x, the original)
AK47 AK-47 1,00 Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO)
AUG AUG 1,00 Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO)
AWP AWP 1,00 Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO)
BAYONET Bayonet 3,00 Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO)
KNIFE_SURVIVAL_BOWIE Bowie Knife 3,00 Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO)
KNIFE_BUTTERFLY Butterfly Knife 3,00 Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO)
CZ75A CZ75A 1,30 Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO)
DECOY Decoy Grenade 5,00 Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO)

3. Kako da izmenim moj profil i postavim pravo ime, e-mail adresu, moj sajt i ICQ?

Opcije u profilu igrača se mogu configurisati korišćenjem odgovarajućih gameme_set komandi u chat-u dok si na serveru. Da upotrebiš komandu, pritisni taster za chat (“y” po default-u) i unesi komandu.

Format: y(say):/gameme_set opcija tekst

Opcije u upotrebi su:

 • Pravo ime: realname
  Namešta tvoje pravo ime u profilu
  Primer: /gameme_set realname Marko Markovic

 • Email: email
  Namešta tvoj e-mail u profilu.
  Primer: /gameme_set email markomarkovic@hotmail.com

 • Tvoj sajt: homepage
  Namešta da se vidi tvoj sajt u profilu.
  Primer: /gameme_set homepage http://www.markoimasvojsajt.com

 • ICQ: icq
  Namešta da se vidi tvoj ICQ broju profilu.
  Primer: /gameme_set icq 123456789

Napomena: Ovo nisu standardne Half-Life komande, i može se desiti da vam prijavi grešku.

4. Moj rank je ponižavajući. Kako da se ne vidi?

Kucaj u chat (say) /gameme_hideranking dok si na serveru. Ovo uključuje i isključuje tvoje ime na listi igrača.

Napomena: tvoja statistika se i dalje vodi, i može se videti strana sa tvojim detaljima. Za ovo je potrebno pronaći igrača kroz Search opciju.